Ipolesie jest projektem firmy Opencom Sp z o.o.. Celem projektu jest udostępnienie stabilnego Internetu mieszkańcom i firmom na obszarze pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Opencom juz od 2004 roku dostarcza Internet na terenach wiejskich i podmiejskich, tam, gdzie dostęp do sieci jest trudny.

13 lat doświadczenia pozwala zapewnić naszym klientom dobrą jakość połączenia i pomoc techniczną przy każdym problemie z połączeniem.

Nasze biuro znajduje się we wsi Nowiny pod numerem 1, w gminie Stary Brus, w powiecie włodawskim.


Opencom Sp. z o.o.

Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa

Tel: +48 (22) 494 32 80

WWW: http://www.opencom.pl Opencom

fb opencom.pl

Tel. +48 605 048 315

biuro@opencom.pl

NIP: 951-20-35-093

REGON: 017401591

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

numer rejestru KRS 0000050595